I sommar set biblioteket i gong ein eigen leseaksjon for ungdom og vaksne.

Kryss ut ruter etter kvart som du les bøker som høver til det som står i ruta.

Fyll ut loddrett, vassrett eller diagonalt. Er du superlesar fyller du ut alle rutene (16 bøker)!

For å vere med i trekning av premiar må skjemaet leverast innan 30. september. Skjema kan hentast på biblioteket eller lastast ned her.

Translate »
Click to listen highlighted text!