Kristin Hatledal

Meirope ute av drift

Ei bok og ei hand som held ein mobil med bilde av bokhylle

Vi har problem med meirope bibliotek etter overgangen til nytt biblioteksystem. Det ser dessverre ikkje ut til at nokon kjem seg inn på meirope bibliotek for tida. Brukarstøtte jobbar med saka, men ein kan nok dessverre ikkje rekne med at det blir ordna i helga. Vi håpar at dette blir kortvarig og at det er Meirope ute av drift

Fjernlån

Bøker på lilla bakgrunn

Det er vedtatt ei tenesteerklæring for fjernlån i Vestland som vi på biblioteket i Stryn kjem til å halde oss til framover. Grunnen til at dette er komme på plass er at det har vore eit auka press på dei nasjonale utlånstenestene og at det difor har vore nødvendig å stramme inn litt, og ha felles reglar for biblioteka.

Sommarbingo for ungdom og vaksne

Kvinne som les bok på strand

I sommar kan alle som er for gamle for Sommarles vere med på ein eigen Sommarbingo på biblioteket. Sommarbingoen er for deg som har lyst på ein litt ekstra motivasjon for å lese bøker gjennom sommaren! Legg vekk skjermen meir denne sommaren og les saman med barna som er med på Sommarles!

Sommarles

Sommarles Asbjørn og Astrid lilla bakgrunn

Sommarles 2024 er i gong frå 1. juni, og alle barn frå 1. – 7. klasse i Stryn kommune kan no vere med på Noregs kulaste lesekampanje, saman med barn frå heile Noreg. Sommarles.no har vore ein stor suksess gjennom fleire år, og i fjor deltok over 166 000 barn.

Sommarles med lydbøker

Sommarlesjente med hodetelefonar

Alle kan ha glede av ei lydbok. For barn med dysleksi eller andre lesevanskar kan lydbøker gje leselyst, ei kjensle av meistring og moglegheit til å lesa dei same bøkene som andre.

E-post i staden for SMS

Ein pc som brev kjem flygande utifrå

Biblioteket går over til å kommunisere pr e-post i staden for SMS. Dersom du ikkje har registrert e-postadresse hos biblioteket, vil du framleis få SMS.

Nye retningslinjer for fjernlån

Kvinne som les bok på strand

Biblioteket vil gjere merksam på ein del endringar når det gjeld bøker vi låner inn frå andre bibliotek. Endringane kan bety at det er bøker som ikkje kan bestillast inn, eller som vil ta lenger tid før lånar får.