Kva skjer?

okt
29
tor
Vil du lære meir om slektsforsking? @ Stryn bibliotek
okt 29@18:00-20:00

Torsdag 22. og 29. oktober kl. 18, kjem Geir Osnes for å lære vekk frå sin store kunnskapsbase om slektsforsking. Geir Osnes har drive med slektsforsking i fleire år, både i eiga slekt og med å hjelpe andre å finne ut om deira anar. Han vil gje råd om kor ein kan finne informasjon, og han har laga til eigne øvingar i å søkje sjølv. Ein bør ha med eigen pc eller nettbrett. Biblioteket hjelper til med å koble på nett. Vi vil at ein meldar seg på dette arrangementet slik at ein kan halde på smittevernreglane. Det blir avgrensa med plassar. Ein treng ikkje vere med på begge dagane, men det er ein fordel for å lære mest mogeleg.

nov
3
tys
Grønare kvardag @ Stryn bibliotek
nov 3@19:00-20:00
Kan vi leve utan avfall? Avfall er noko vi gjerne tenke er ein naturleg bieffekt av å vere menneske. Kvar og ein av oss kastar over 400 kg kvart år. Sjølv om avfall ikkje er noko nytt har innhaldet endra seg drastisk dei siste tiåra, og den auka avfallsmengda vår har blitt eit symbol på ein dysfunksjonell samfunnstruktur. Kva kan vi gjere med dette? Bli med når biblioteka i Vestland fylke inviterer til eit spennande og oppløftande foredrag om Zero Waste, der vi ikkje berre snakkar om miljøproblematikken vi står ovanfor, men korleis vi sjølv kan vere ein del av løysinga.
Foredragshaldar Kristine Ullaland gjekk sist ut med restavfallet heime, hausten 2015. Ho står bak Noreg sin første Zero Waste-blogg, Grønare kvardag, og er også stiftaren av bedrifta Zero Waste Norge, som hjelpe tenesteytande næring å førebygge og redusere avfall. Arbeidet har fått mykje merksemd nasjonalt og internasjonalt, blant anna frå FN.
Arrangementet er i samarbeid med Vestland fylkeskommune
Vi har avgrensa tal plassar og det er lurt å førehandspåmelde seg for å vere sikker på å få plass. Påmelding ved å trykke “skal” på arrangementet eller: postmottak.bib@stryn.kommune.no evt. tlf. 57 87 48 80
nov
14
lau
Forfattarsamtale med Olaug Nilssen og Laura Djupvik @ Stryn bibliotek
nov 14@12:00-13:15

SJÅ I NÅDE TIL OSS

I livet slår lagnaden vilkårslaust fylgje. Forfattarane Olaug Nilssen og Laura Djupvik utforskar tilhøva både for eigeverd og for tillit til kvarandre, når dagane krev meir enn vi maktar.  I romanen «Yt etter evne, få etter behov» (Nilssen) og novellesamlinga «No fær huset» (Djupvik) peikar forfattarane mot at nåden finst, i det gode vi strever mot å gjere for kvarandre.

Gjennom samtale og lesing reflekterer dei over korleis slike innsikter også er drivkrefter i skrivinga, og over korleis litteraturen kan vere med å løyse litt i flokane, både for den som les og den som skriv. Samtalen vert leia av tidlegare programansvarleg ved Nynorsk kultursentrum, Janne Karin Støylen.

Kven tar ansvaret ingen eigentleg klarer, i vår individualistiske tid? Og finst det balanse i rekneskapen mellom plikt og fridom blant menneska, ikkje minst blant medlemmane i ein familie? Slike spørsmål verkar til å kverne mellom linjene i Olaug Nilssen sin heilt ferske roman «Yt etter evne, få etter behov».

Vi får innblikk i kvardagen til ein heilt vanleg familie som har slutta å vere vanleg. Lea ligg i senga og spelar Hay Day på iPaden og lurer på om ho har ME. Søstera Rakel balanserer på stram line, med åleineomsorg for psykisk utviklingshemma Benjamin, som Lea ikkje makta å vere mor for lenger. Mor til søstrene, Gunvor, er opptatt med å vere der for dottera Linda og hennar familie. Ein dag då Benjamin skal leverast etter eit avlastingsopphald, er ikkje Rakel der for å ta imot han.

Dei får det ikkje heilt til, karakterane i Laura Djupvik si siste novellesamling, heller. «No fær huset» samlar forteljingar om kor sårbart livet kan vere, og syner fram at alle har utfordringar. Vi har alle vårt. Ingen treng å skamme seg. Novellene handlar om dei erfaringane folk gjer seg, og om kor vanskeleg det kan vere å leve eit heilt alminneleg liv.

«Sjå i nåde til oss» er ein del av samtalerekkja «Med to til ords» som er utvikla av Rom for ord med støtte frå Fritt ord og Norsk kulturråd.

Arrangementet er gratis, men det er førehandspåmelding og avgrensa tal på plassar. Dette er av smittevernomsyn. Påmelding til: postmottak.bib@stryn.kommune.no evt. tlf. 57 87 48 80.

 

nov
19
tor
Lansering av årbok 2020 Stryn historielag og jubileumshefte for Stryn bibliotek @ Stryn bibliotek
nov 19@18:00-19:30

Stryn historielag vart skipa i 1990 og er i år 30 år. Allereie i 1991 vart det første historiske årsskiftet gjeve ut, og sidan kom det ut kvart år. I 2010 vart det gjort om til ei eiga årbok som så har komme ut kvart år sidan. I fleire år no har årboka blitt lansert på biblioteket i november. Vi er glade for at denne tradisjonen held fram, og torsdag 19. november, kl. 18, er det lansering av ei ny årbok med spennande lokalhistoriske artiklar.

I 2020 er det 225 år sidan det første biblioteket vart skipa i Stryn kommune. Det låg eit steinkast frå der biblioteket ligg i dag, på garden Tonning. På biblioteket kan ein framleis sjå det originale skåpet som boksamlinga stod i, saman med mange av bøkene. Bibliotket gjev i samband med jubileet ut eit eige hefte om bibliotekhistoria i kommunen. Dette vil bli lansert samtidig med årboka til historielaget.

nov
26
tor
Ung husflid på biblioteket @ Stryn bibliotek
nov 26@18:00-20:00
Ung husflid på biblioteket @ Stryn bibliotek

Ung husflid Stryn kjem på biblioteket torsdag 15. oktober og torsdag 26. november, kl. 18.20. Det blir aktivitetar innanfor tekstil, t.d. nålefilt.

Ung husflid er Norges husflidslag si satsing på barn og unge. Her får barna lære grunnleggjande handverksteknikkar, som strikking, veving, broderi eller trearbeid. Ung Husflid er organisert i dei lokale husflidslaga over heile landet.