Lesekroken

Lesekroken er eit digitalt online-tilbod som er tilrettelagt for minoritetsspråklege/fleirkulturelle, to-språklege og etnisk norske. Du finn lesekroken her.

  • Tenesta er gratis i bruk for alle innbyggarar i kommunen, skular, barnehagar, mottak, PPT-teneste.
  • Portalen inneheld e-bøker og e-lydbøker med eventyr frå Asbjørnsen og Moe sine samlingar på bokmål og nynorsk, samt 21 av dei mest vanlege framandspråka i Noreg.
  • Lesekroken inneheld i tillegg interaktive aktivitetar til eventyra.
  • Tenesta er nettbasert. Brukarane kan logge seg på uansett kor dei er i verda.
  • Eventyra er omsett og lest inn av tospråklege lærarar/pedagogar.
  • De kan nytte dette publikumspassordet for å logge dykk på sida: strynbibliotek