Billedbokhylla

Billedbokhylla er billedbøker som Nasjonalbiblioteket har scanna og gjort tilgjengeleg for alle som har internett i Noreg. Dette gjeld bøker til og med år 2000. Alle desse billedbøkene, som ofte har forsvunne frå bibliotek og bokhandlar fordi dei er gamle og utsletne, kan ein no søkje opp på billedbokhylla. Ein kan sjølv søkje etter forfattar, tittel og emne blant desse bøkene.