Nettbiblioteket

Gjennom Nasjonalbiblioteket sitt nettbibliotek, (tidlegare bokhylla.no), kan du lese norske, digitaliserte bøker som kom ut frå år 2000 og tidlegare. Pr. 2021 er det over 500 000 bøker tilgjengeleg i nettbiblioteket. I tillegg er det mogeleg å lese mange tusen tidsskrift, aviser og sjå digitaliserte bilete.

Nettbiblioteket er gratis tilgjengeleg for alle med norsk IP-adresse. Bøker som er opphavsrettsleg beskytta må lesast på nettet. Eldre bøker kan lastast ned. Nasjonalbiblioteket kan etter konkrete spørsmål gje andre brukarar tilgang for særskilte formål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål, etter nærmare definerte kriterier.

Dette er ei unik mogelegheit til å lese bøker og finne informasjon på din eigen pc. Om du vil lese dikt, skodespel, romanar, noveller eller faglitteratur så kan du finne det her. Bokhylla er også veldig fin å bruke for å søkje informasjon. Ein kan blant anna søkje etter fraser og namn i bøker. Bokhylla kan også vere eit alternativ til å fjernlåne bøker frå andre bibliotek.