Kor skal eg starte?

«Den som kan skrive godt har alle fordelar i livet, nesten», seier forfattar Ingelin Røssland. Ho gir deg sine beste insider-tips i 7 filmsnuttar. Skrivekonkurransen er eit samarbeid mellom Framtida.no, Magasinett og Bibliotekutvikling Vestland. Resultata vil bli spreidd i fleire kanalar. Fristen er 12. juni, og bidraget kan vere ein skjønnlitterær tekst: ei forteljing, eit dikt, ein teikneserie eller fleire uttrykk saman.

Les meir om oppgåvene og premiane her:  
Skrivekonkurranse for barn opp til 14 år.  
Skrivekonkurranse for unge opp til 21 år.  

Miljøutfordringar i 2020

Miljø er det du finn rett utfor døra di, i strandkanten og på snaufjellet. Miljøet er tett knytt til klima. Ei rik og oppdatert kjelde til fakta om miljøet i Noreg finn du på Miljøstatus frå Miljødirektoratet.

Visste du til dømes at heile 90 prosent av befolkninga i Noreg går på tur? Kvifor trur du det kan vere ein viktig aktivitet for mange? Og kva har det å seia at vi i Noreg har 2355 trua dyreartar? Har det noko å seie for oss menneske? Kva bør vi gjere for å hindre utryddinga av artar?
Skrivekonkurransane er ein del av prosjektet Kjelda ved Seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune, som handlar om å formidle kvalitettsikra kjelder i folkebiblioteka. Prosjektet er støtta av Nasjonalbiblioteket.

Lukke til! Vi ser fram til å lese teksten din.

«Skriv vittige meldingar og du har ein fordel i kjærleiken, skriv ein god jobbsøknad og få jobben du vil ha eller skriv eit godt debattinnlegg for å få folk til å dela ditt syn på verda»

Sjå skrivetipsa frå Ingelin Røssland her:


Denne artikkelen er henta frå Bibliotekutvikling Vestland