Stryn vidaregåande skule

Velkomen til skulebiblioteket!

Stryn bibliotek er skulebibliotek for Stryn vidaregåande skule og er samlokalisert i 1. etasje aust på Stryn vidaregåande skule. Hos oss kan du låne skulebøkene som du treng på Stryn vidaregåande skule. Du får lånekort hos oss når du byrjar på skulen, viss du ikkje allereie har fått det tidlegare. Dersom du ønskjer det så kan vi endre det til eit nasjonalt lånekort slik at du kan bruke det på alle bibliotek i landet. Dette kan vere praktisk, spesielt viss du har tenkt å gå vidare på skule seinare. I tillegg gjev det nasjonale lånekortet deg tilgang til fleire digitale tenester som du kan nytte på fritida og i skulearbeidet.

 • Skulebiblioteket skal vere ein god plass å vere, og bidra til trivsel og godt læringsmiljø.
 • Bruk skulebiblioteket når du skal gjere skulearbeid eller når du har behov for å kople av, lese, møte vener eller berre vere åleine.
 • Lån frå samlinga vår med over 20 000 bøker, filmar, magasin og anna materiell.
 • Gratis å bruke trådlaust nett, pc-ar og anna verktøy. Du betalar berre når du skriv ut og kopierar.
 • Biblioteket er ein møteplass der du kan oppleve alt frå verkstadar og debattar til forfattarmøte, teater og konsertar.
 • Pedagogisk støtte i skulearbeidet
 • Nasjonalt lånekort
 • Lesesal der ein kan sitte i fred og ro, i tillegg til fleire sitteplassar ute i lokalet.
 • Hjelp til å finne gode fagkjelder i bøker og på nettet.

Det digitale biblioteket – rett på mobilen

 • Bookbites: E-bøker og lydbøker gratis via app.
 • Filmoteket: biblioteka sin eigen filmstraumeteneste
 • Filmbib: ei straumeteneste for norske kort- og dokumentarfilmar.
 • Pressreader: gratis tilgang til tusenvis av norske og utanlandske avis og magasin
 • Flipp: gratis tilgang til over 90 blad gjeve ut av Egmont.

For å bruke Filmbib og Filmoteket må du ha nasjonalt lånekort. Ta kontakt med oss i skranken så ordnar vi det for deg. Vi treng då fødselsnummeret ditt, men lånekortet er gratis. Med nasjonalt lånekort kan du også bestille bøker frå andre biblioteket på nett via sida bibsok.

Tre unge menneske som vinkar med ryggen mot kamera. Foto.
Ung mann studerer

Tips til skulearbeidet

 • Kildekompasset – råd om korleis du viser til rett kjelde og korleis du vurderer kjeldene
 • Akademisk skriving på VG3 – om korleis skrive akademiske tekstar, temabank og litteratur (Senja VGS)
 • Fordjupingsoppgåva – tips til deg som skal skrive norsk fordjuping og andre tekstar (Sølvberget)